Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

През учебната 2020-2021 учебна година СУ "Христо Ботев" имаше честта да участва в Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" по модул "Библиотеките като образователна среда". Бяха закупени над сто книги, които да бъдат от полза на нашите ученици. Освен произведения, включени в учебната програма по български език и литература, библиотечният фонд на СУ" Христо Ботев" се обогати с разнообразни заглавия, свързани с математика, английски език, природни науки, приказки и интересни задачи за начален, прогимназиален и гимназиален етап. Изданията за роботика и инженерство са в огромна подкрепа на учениците, които проявяват интерес към работата с робот Лего, също част от проекта. Библиотеката на СУ "Христо Ботев" се превърна в нещо повече - в място, където ученици и учители могат да излязат извън границите на дълбоко познатото и да се потопят в един съвременен начин на образование и забавление.