НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

Записването на класираните на първи етап деца в I клас в СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора ще се осъществи в централна сграда от 7 до 12 юни 2020 г. включително.

Комисията за записване ще работи по следния график:

7 юни 2020 г. /неделя/ - от 9.00 го 17.00 ч.

от 8 до 11 юни 2020 г. /от понеделник до четвъртък/ - от 8.00 ч. до 17.00 ч.

12 юни 2020 г. /петък/ - от 8.00 ч. до 13.00 ч.

Необходими документи за записване:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/.

2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал /за сверка/

3. Имунизационен статус /имунизационен статус, издаден от личния лекар или копие на имунизационния паспорт или копие на първа и втора страница на амбулаторния картон на детето/

4. Лична карта на подаващия заявлението родител/настойник/лице, което упражнява родителски грижи.

Родителите/настойниците/лицата, които упражняват родителски контрол ще бъдат допускани в сградата по един, с маски/шлемове.